Praxe

Společnost AUTO JAROV, s.r.o. se dlouhodobě podílí na vzdělávání a rozvoji vybraných žáků ze středních a odborných škol, které mají ve svém portfoliu obory zaměřené na autoopravárenství. Naším cílem je co nejlépe připravit žáky v reálném prostředí na jejich budoucí povolání.

Odborný výcvik

V AUTO JAROV přijmeme každý rok 80 žáků k odbornému výcviku. Spolupracujeme s několika školami v regionu Praha, které nabízejí vzdělání v autoopravárenských oborech, a také se školami s orientací na gastronomické služby, neboť provozujeme jídelnu pro zaměstnance i restauraci OSIKA pro veřejnost.
Žákům působícím v naší společnosti je k dispozici koordinátorka odborného výcviku Štěpánka Lhotová. Ta zajišťuje administrativní formality, stravování, bezpečnost práce i výpočet mezd. Pomáhá žákům s orientací v areálu, komunikací se zaměstnanci. Řeší případné neomluvené absence, nedodržování stanovených pravidel, kázeňské přestupky apod.

Každému žákovi garantujeme, že po dobu své praxe bude plnohodnotným členem týmu. To znamená, že při nástupu je žák přidělen na servisní středisko (možnost i vlastního výběru značky), kde se bude odborně rozvíjet po boku mechanika. Pozvolna bude prováděn celým procesem servisování vozu; od přidělení zakázkového listu, diagnostiky, objednání náhradních dílů až po samotnou opravu. Osvojí si opravárenské postupy podle požadavků výrobců jednotlivých značek, práci s nejmodernějšími přípravky a technologiemi.

Obory

Praktickou výuku vykonávají v AUTO JAROV žáci, kteří si vybrali obory:

  • Autotronik, 4letý maturitní obor
  • Automechanik, 3letý učební obor
  • Autolakýrník, 3letý učební obor
  • Karosář, 3letý učební obor

Časové rozložení ve školením roce a hodinový rozsah výuky určuje každá škola individuálně, s ohledem na rámcový vzdělávací program.

Školy

Střední škola automobilní a informatiky
www.skolahostivar.cz
Weilova 1270/4, Praha 10 – Hostivař

Akademie řemesel Praha – Střední škola technická
www.zelenypruh.cz
Zelený pruh 1294/52, Praha 4

Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57
www.ohradni.cz
Ohradní 57, Praha 4

Střední odborná škola – Centrum odborné přípravy a Gymnázium
www.copag.cz
Poděbradská 179/1, Praha 9 – Vysočany

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní
www.spsdmasna.cz
Masná 18, Praha 1

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
www.sps-dopravni.cz
Plzeňská 298/217a, Praha 5 – Motol

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha – Čakovice
www.sou-cakovice.cz
Ke Stadionu 623, Praha 9

Motivace

Snažíme se, aby se v AUTO JAROV cítili žáci vždy vítáni a měli chuť rozvíjet své znalosti a dovednosti. Ke každému přistupujeme s pochopením pro jeho životní nastavení a tempo.

Pomáháme žákům s přípravou na závěrečné odborné zkoušky, maturitní tematické práce, soutěže (např. Autoopravář Junior).

Nadšencům pro motocykly nabízíme i možnost strávit část odborného výcviku v moto dílně Honda, kde mohou svůj zájem prohlubovat.

Na závěr naší společné cesty připravujeme pro žáky 3., resp. 4. ročníků malý event spojený s atraktivním zážitkem a občerstvením jako poděkování za čas a práci, kterou nám věnovali.

Odměny a stipendia

Nedílnou součástí motivace je i finanční odměna. Ta čeká i na naše žáky. Vedoucí pracovník a koordinátor hodnotí výkon žáka obdobně jako ve škole. Ti nejšikovnější si vydělají 120 Kč za produktivní hodinu, což představuje měsíční mzdu až 5 000 Kč. Vyplácíme jí buď přímo na účet žáka nebo prostřednictvím školy. V každém případě je to vhodná příležitost pro to, aby se mladý člověk naučil hospodařit s vlastními penězi.

Žáci 3. a 4. ročníků mohou pečlivou prací a aktivním přístupem usilovat i o stipendijní program. S dotací 3 000 až 5 000 Kč měsíčně pro jednotlivce.

Rozvoj dovedností, konfrontace s reálným prostředím stabilní společnosti, finanční motivace – to je odborný výcvik v AUTO JAROV, s.r.o.


Štěpánka Lhotová

stepanka.lhotova@autojarov.cz

+420 734 877 796